a sveglia
le réveil-matin
alarm-clock

u tempu le temps - time

sardu français English
u rilogiu, l'arilogiu l'horloge
la montre
clock
(wrist-)watch
a seconda / e seconde seconde(s) second(s)
u minuta, minutu / i minuti minute(s) "
l'ora l'heure hour
a mane
a matina
le matin
la matinée
morning
meziornu midi midday, noon
dopu meziornu l'après-midi afternoon
u ghjornu
a ghjurnata
le jour
la journée
day
a sera
a serata
le soir
la soirée
evening
a notte la nuit night
mezanotte minuit midnight
nanzu ad eri avant-hier day before yesterday
eri hier yesterday
oghje aujourd'hui today
dumane demain tomorrow
dopu dumane après-demain day after tomorrow
a settimana / simana la semaine week
u mese le mois month
a stagione, staghjone la saison season
l'annu l'an, l'année year
Pace e salute ! Bonne année ! Happy new year!
Felice anniversariu ! Joyeux anniversaire ! Happy birthday!
Bon Natale ! Joyeux Noël ! Merry Christmas!
u calendariu le calendrier calendar
u seculu le siècle century
u millanincu, millenariu le millénaire millennium